More about press agency Sweden

press agency sweden, your partner, homepage

Vi arbetar i överensstämmelse med datalagen (1973:289), utfärdad 1973-05-11 och uppdaterad 1998-10-24 vad beträffar den elektroniska kommersen. Du kan kontakta oss på följande adress:
 
   Webbplats: http://www.pressagency-sweden.com/
   Ansvarig för webbplatsen: Herbert Kårlin
   VAT: SE510831529101
   Adress: Skogsgläntevägen 1
                  426 68 Västra Frölunda
   E-post: info@pressagency-sweden.com

 
Innehållet på denna webbplats (texter, fotografier, logotyper, koder, arkiv, färger, presentation av innehåll och koncept), är skyddat genom svensk, europeisk och internationell lag. Kopiering eller eftertryck av dessa webbsidor, också delvis, är förbjudet, enligt lag och gällande avtal, för detta krävs vårt skriftliga tillstånd.
 
Användaren är informerad och accepterar, att ett besök på vår webbplats inte är ett ekonomiskt förhållande eller en annan typ av kontrakt med webbdesign-karlin.se. Vi kan utan föregående varning ändra innehåll, tillfoga, radera sidor och erbjuda andra tjänster.
 
Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, utelämnanden eller errata. Även om vi gör det bästa vi kan, så kan vi inte garantera att det inte finns några fel på vår webbplats. Användare, som besöker vår webbplats kan därför inte kräva skådestand för falska förhoppningar på grund av pålitlighet.
 
I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig, som inte är personligt identifierbara, för att hjälpa oss att förbättra våra webbtjänster. Exempel på dessa uppgifter är vilken typ av webbläsare och vilken typ av datorsystem du använder.
 
Vi användar varken "cookies", liknande fil eller annan teknik som låter identifiera användarna eller spåra webbesökarnas navigeringshistoria.
 
Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats, tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt.
 
Vi lämnar aldrig ut kundens eller besökarens adress eller e-postadress till tredje part. Vi skickar inte heller e-post till privatpersoner som inte har begärt detta genom våra formulär.